Vad är Leptospiros?

Leptospiros orsakas av bakterieaktiga organismer kallat leptospira. Leptospirabakterier infekterar djur genom slemhinnor och hudskador. Bakterien är känslig för kyla och torka. Leptospiros är en säsongs-sjukdom i många delar av världen; utbrott ses typisk hos djur och människor efter perioder med mycket regn och eller översvämningar. Leptospirosbakterien trivs bäst vid behagliga temperaturer (inte kallt väder utan gärna till exempel 15–20°C ). Gnagare som råttor och möss är smittspridare. Hundar smittas typisk via varmt och stillastående infekterat vatten. 

Leptospiros förekommer i princip i hela världen, även hos hundar i Sverige, men sjukdomen är ett större problem i länder med varmare klimat. Svår sjukdom hos hund till följd av leptospira infektion är inte vanligt i Sverige. Leptospiros är en zoonos det vill säga att sjukdomen kan smitta mellan sjuka djur och människor.

Vilka symtom får min hund?
Första sjukdomstecknen kommer ca. en vecka efter att hunden har blivit smittad. Vid lindriga leptospirainfektioner hos hund utvecklas antigen aldrig någon sjukdom eller bara milda symtom. Hundar kan också drabbas av mer allvarliga infektioner och i värsta fall kan livshotande sjukdom utvecklas. Under en sådan akut, dramatisk sjukdomsperiod kan kroniska kvarstående skador uppstå i framförallt njurar och lever. Sådan svår sjukdom är inte vanligt hos hund i Sverige. I typiska fall av leptospiros hos hund ses slöhet, feber och kräkningar. Hunden urinerar och dricker mer än normalt och är ovillig att röra sig.

Hur kan jag skydda min hund mot leptospiros?
Man kan vaccinera mot leptospiros. Första året ska hunden vaccineras 2 gånger med 4 veckors mellanrum för att få tillräckligt med skydd. Sedan vaccinerar man en gång per år. Då bakterien trivs bäst när det är varmt är det optimala att man vaccinera på våren, tidig sommar men man kan göra det när som.

Leptospiros vaccin ingår inte i det svenska vaccinationsprogrammet eftersom man värderar att risken för sjukdomen är liten. Vi på Veterinärgruppen i Tygelsjö har vaccinerat våra egna hundar och därför tycker vi, att vi är skyldiga att informera om sjukdomen och vaccinen. Vi bor längst söderut i Sverige och i Danmark vaccineras många hundar mot sjukdomen.

Om du vill läsa mera - så kan vi rekommedera SVA´s hemsida : Leptospiros hund.