Operationsavdelningen

Operationsavdelningen står redo att ta hand om de flesta kirurgiska problem som kan uppstå.

Vi har många års erfarenhet av såväl mjukdels- som ortopedisk och neurologisk kirurgi. Vi utför allt från kastreringar och kejsarsnitt till frakturkirurgi. Vi utför korsbandsoperationer enligt TTA metoden.

Om ditt djur skall opereras lämnar du djuret med en djursjukskötare efter att förberedande undersökning och eventuell provtagning gjorts, sedan ringer vi upp dig när operationen är klar och ditt djur vaknat till så att det kan gå hem.

Vår operationsavdelning har två operationssalar, varav en är utrustat för tandundersökningar, och ett förberedelserum.

För att ditt djur i de flesta fall skall kunna komma hem samma dag lägger vi stort fokus på smärtlindring före, under och efter det kirurgiska ingreppet.

Endoskopi

Med våra videoendoskop, kan vi titta ner helt oblodigt och ta prover i matstrupe, magsäck, tolvfingertarm, grovtarm, näshåla och luftstrupe.